4. Przebudowa budynku socjalno-biurowego oraz hali produkcyjno-magazynowej na potrzeby zakładu szwalniczego w Kielcach