28 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Pawilonu Somatycznego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatri w Morawicy 2014-2015