1. Dostosowanie parteru i piwnic budynku G do wymogów prawa w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy